søndag 2. desember 2018

Spesielle kjennetegn ved Nehemjas ledelse*

Nehemja tok på seg og gjennomførte en fantastisk bragd. Han brøt opp fra sin eksiltilværelse som munnskjenk ved kongens hoff i Persia og dro for å bygge opp igjen Jerusalem. Jeg har identifisert flere spennende trekk ved hans tjeneste:

1 Nehemja var drevet av pasjon

Da Nehemja hørte om forfallet i sitt hjemland, ble han fylt av en enorm nød (Nehemja 1:4) — og da nøden kom, tror jeg at han også opplevde at det ble hans ansvar. Jeg er alltid bekymret når jeg hører mennesker som får “nød for at andre skal gjøre noe”. Den ekte nøden blir en pasjon som driver en åndelige leder til handling, og den kan få ham til å ta på seg en tilsynelatende umulig oppgave (Nehemja 2:5).

Når jeg underviser om tjeneste bruker jeg ofte et diagram som viser de fire viktigste faktorene som påvirker tjenesten:Gud kan gjøre mye med et menneskes personlighet, og vi skal ikke undervurdere muligheten for en radikal forvandling. Men heldigvis er vi forskjellige, og det gjør oss i stand til gjennom vår tjeneste å møte forskjellige behov. Det er flott med alle som innvier sine naturlige talenter til Herrens tjeneste. Det er godt at mange åpner opp for å være kanaler for Åndens gaver, men til syvende og sist må det drives fram av en nød.

Vi finner den hos grensebrytende åndelige ledere. Den drev Jesus til korset. Den fikk Paulus til å si:
“Jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn.”
Rom. 9:4
Med andre ord var Paulus villig til å ofre sin egen frelse hvis det kunne redde hans eget folk. En lignende lidenskap finner jeg hos mennesker som John Knox som brant for folks frelse og ba: «Gi meg Skottland, ellers dør jeg».

Lidenskap gjorde at Catherine Booth ropte: «Aldri!» da kirkelederne ville sette restriksjoner på Williams tjeneste. Lidenskap gjorde at den gamle William Booth proklamere: «Jeg vil kjempe til siste slutt!» i sin aller siste tale.

Nehemja hadde denne nøden i fullt mål og derfor hadde han den rette forutsetningen for å kunne nå sitt mål.


2. Nehemja var en strateg

God ledelse krever en god strategi, og Nehemja visste hva han måtte gjøre. Han visste at det var viktig å ha formalitetene i orden, derfor ville han gå til høyeste hold med det han hadde på hjertet, men først ba han til Kongenes konge:
Herre, hør da og gi akt på bønnene fra din tjener og dine tjenere, som gjerne vil frykte ditt navn. La din tjener ha lykken med seg i dag, og la meg møte barmhjertighet hos denne mannen (kongen)!
Nehemja 1:11.
Etter å ha tjenestegjort i Øst-Europa i flere år, har jeg blitt enda mer klar over hvor viktig det er at alle formaliteter er i orden. Arbeid vårt i flere av de tidligere østblokk-landene har lidd og lider fortsatt av sen registrering eller småfeil som undergraver det juridiske grunnlaget for vårt arbeid og tilstedeværelse. Så lenge vi er her på jorden, er vi borgere av to verdener, eller 'tjener "to regimenter"' som Luther uttrykte det.

Å være strategisk blir muligens ikke i første omgang sett på som “åndelig”, men vi ser denne egenskapen hos de fleste åndelige leder — inkludert Jesus. Måten han møtte spørsmålene fra dem som ønsket å sette ham fast, bekrefter det. 
Se for eksempel: 
  • skattespørsmålet  - Matteus 22:15ff, 
  • spørsmålet om steining ved hor - Johannes 8:1ff
Nehemja gikk også direkte til topps i hierarkiet. Dersom han skulle jobbet seg nedenfra er det et stort spørsmål om han hadde lykkes med sitt oppdrag. Han var i en heldig situasjon som gjennom sitt arbeid hadde adgang direkte til Kongen, men etiketten forbød ham å snakke. Derfor var han avhengig av at kongen snakket til ham, og selv da ble han redd (Nehemja 2:2b).

Vi må aldri gi opp håpet om at Gud vil gi oss tilgang til fora der viktige beslutninger blir gjort. Åndelige ledere, er ikke bare sendt ut for å betjene en menighet, de er sendt til lokalmiljøet, byen, ja til og med til hele samfunnet. Med det i tankene bør det også være et mål og en strategi for oss å få innflytelse på de arenaene som fatter beslutninger som får betydning for dem som bor i samfunnet. For Nehemja begynte det med bønn. Den strategien er fortsatt den samme.

3. Nehemja var i forkant av utfordringene

Jeg kunne tatt dette med under forrige punkt for det handler om strategi, men jeg har valgt å skille det ut som eget punkt. På et av de første lederkursene jeg deltok på, var “Time-Management” blitt den store moten for ledere. Det er mange år siden, men jeg husker enda foreleserens entusiasme over sin nyervervede “Time Manager”, og han hevdet at dette i tillegg til Bibelen var pastorens viktigste forutsetning for å lykkes. Kanskje litt overdrevet, men god åndelig ledelse betyr at man er i forkant. Da er god tidsplanlegging svært viktig. I sin bok ‘Ordering Your Private World’ gir Gordon MacDonald gode råd om hvordan dette kan gjøres for oss som er ledere i kristent arbeid. - se "Tidsforvaltning".

Nehemja så hva slags utfordringer han ville kunne støte i framtiden, og planla i forkant: 
«Hvis kongen går med på det, så la meg få med brev til stattholderne vest for Eufrat, så de lar meg dra igjennom sine land og komme til Judea. Jeg ber også om brev til Asaf, han som har tilsyn med kongens skoger, at han gir meg tømmer til bjelker i tempelborgens porter, til bymuren og til det huset jeg skal bo i.» Nehemja 2:7-8

4. Nehemja hadde flere tanker i hodet samtidig

Denne kvaliteten har vært tydelig i alt jeg har skrevet om Nehemja så langt, men det blir veldig synlig når stammene som bor rundt Jerusalem, begynner å forstyrre gjenoppbyggingen av bymurene og templet. Dette forårsaket frykt og angst i en allerede sliten befolkning. Igjen er Nehemja i forkant av begivenhetene, og igjen blir hans strategiske kvaliteter tydelige:

a) Nehemja satte mot i folket
I enhver oppgave som vi skal utføre vil det komme perioder med slitasje, oppgitthet og motløshet. I slike situasjoner er det uhyre viktig at en åndelig leder tar tak i situasjonen og setter nytt mot i folket. Nehamja samlet folket og sa:
«Vær ikke redde for dem! Tenk på Herren, han som er stor og fryktinngytende, og strid for brødre, sønner og døtre, koner og hjem.!» Nehemja 4:14b
I slike situasjoner kan det være en fristelse “å ligge lavt”, men Nehemjas strategi med å være der sammen med folket ansikt til ansikt er det som gir troverdighet.

b) Nehemja organiserte kriseberedskap uten å miste fokus
Bærerne gjorde arbeidet sitt ved å bære med den ene hånden og holde våpenet med den andre. Hver bygningsmann hadde sverdet festet ved hoftene mens han bygde.
Nehemja 4:17-18
Det er en leders ansvar å sørge for beskyttelse, også i et åndelig perspektiv. Her er det et riktig fokus gjort på en balansert måte. Jeg tror vi står i en åndelig krig og at det er viktig å ta denne på alvor. Dersom vi ikke gjør det er vi naive. Likevel elsker den onde å få vår oppmerksomhet. Hvis han klarer å få hele vår oppmerksomhet vil vi ikke være i stand til å bygge i det hele tatt. Da har han egentlig vunnet en seier uten å behøve å bruke energi på å angripe oss. I overført betydning er det Nehemja her gjør et fantastisk bilde på hvordan vi skal handle som kristne når vi bygger Guds rike.
--------------------------------------
* Dette korte studiet er hentet fra "Grensebrytende åndelig ledelse"
Du finner en pdf av Nehemja-innlegget HER.